1.
Sutjipto. PERANCANGAN KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SEBAGAI PRANATA BUDAYA KERJA. JPNK [Internet]. 2019Jun.10 [cited 2024Jun.13];4(1):102 -16. Available from: https://jurnaldikbud.kemdikbud.go.id/index.php/jpnk/article/view/1219