Ahmad, A. A. “Pengembangan Multimedia Interaktif Untuk Pembelajaran Tipografi”. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, Vol. 16, no. 6, Nov. 2009, pp. 675-83, doi:10.24832/jpnk.v16i6.495.