Manaf, N. A. “Peminimalan Beban Dan Peminimalan Paksaan Sebagai Cara Berperilaku Santun Dalam Berbahasa Indonesia”. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, Vol. 16, no. 1, Jan. 2010, pp. 38-50, doi:10.24832/jpnk.v16i1.430.