--, S. “Tinjauan Kritis Terhadap Peraturan Bersama Lima Menteri Tentang Penataan Dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil”. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, Vol. 19, no. 3, Sept. 2013, pp. 421-9, doi:10.24832/jpnk.v19i3.301.