[1]
J. Dikbud, “PEDOMAN PENULISAN, TEMPLATE, DAN UCAPAN TERIMA KASIH”, JPNK, vol. 3, no. 1, Jul. 2018.