[1]
A. A. Ahmad, “Pengembangan Multimedia Interaktif Untuk Pembelajaran Tipografi”, JPNK, vol. 16, no. 6, pp. 675-683, Nov. 2009.