[1]
I. Kintamani, “Kesenjangan Gender dalam Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan”, JPNK, vol. 14, no. 75, pp. 1069-1091, Oct. 2016.