[1]
S. --, “Tinjauan Kritis terhadap Peraturan Bersama Lima Menteri tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil”, JPNK, vol. 19, no. 3, pp. 421-429, Sep. 2013.