[1]
Sutjipto, “PERANCANGAN KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SEBAGAI PRANATA BUDAYA KERJA”, JPNK, vol. 4, no. 1, pp. 102 - 126, Jun. 2019.