Manaf, N. A. (2010) “Peminimalan Beban dan Peminimalan Paksaan sebagai Cara Berperilaku Santun dalam Berbahasa Indonesia”, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 16(1), pp. 38-50. doi: 10.24832/jpnk.v16i1.430.