Pertiwi, F. D., Yarid , H., Widyastuti , A. and Pangestu, D. A. (2023) “Penerapan Sistem Blok dalam Pembelajaran di Sekolah Menengah Atas”, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 8(2), pp. 202 - 217. doi: 10.24832/jpnk.v8i2.4229.