--, S. (2013) “Tinjauan Kritis terhadap Peraturan Bersama Lima Menteri tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil”, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 19(3), pp. 421-429. doi: 10.24832/jpnk.v19i3.301.