Muthmainnah, Siti Nafsul, and Marsigit Marsigit. 2018. “GAYA MENGAJAR GURU PEMULA DAN GURU PROFESIONAL DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA”. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan 3 (2), 202-16. https://doi.org/10.24832/jpnk.v3i2.896.