Ahmad, Abdul Aziz. 2009. “Pengembangan Multimedia Interaktif Untuk Pembelajaran Tipografi”. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan 16 (6), 675-83. https://doi.org/10.24832/jpnk.v16i6.495.