Matondang, Zulkifli. 2010. “Kompetensi Profesional Guru SMK Bidang Keahlian Teknik Bangunan Di Medan”. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan 16 (6), 638-47. https://doi.org/10.24832/jpnk.v16i6.492.