--, Sumiyati. 2010. “Minat Siswa Dalam Kurikulum Muatan Lokal”. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan 16 (2), 172-85. https://doi.org/10.24832/jpnk.v16i2.444.