Chamidi, Safrudin. 2022. “Hubungan Gotong-Royong Dan Surat Al-Ashr”. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan 14 (071), 409-23. https://doi.org/10.24832/jpnk.v14i071.3094.