Sutjipto. 2019. “PERANCANGAN KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SEBAGAI PRANATA BUDAYA KERJA”. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan 4 (1), 102 -26. https://doi.org/10.24832/jpnk.v4i1.1219.