--, F. Perbandingan Nilai Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Mata Pelajaran Matematika SMA Program IPA Tahun Pelajaran 2010/2011. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, v. 17, n. 6, p. 673-679, 1 Nov. 2011.