Manaf, N. A. (2010). Peminimalan Beban dan Peminimalan Paksaan sebagai Cara Berperilaku Santun dalam Berbahasa Indonesia. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, 16(1), 38-50. https://doi.org/10.24832/jpnk.v16i1.430