Pertiwi, F. D., Yarid , H., Widyastuti , A., & Pangestu, D. A. (2023). Penerapan Sistem Blok dalam Pembelajaran di Sekolah Menengah Atas. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, 8(2), 202 - 217. https://doi.org/10.24832/jpnk.v8i2.4229