Kintamani, I. (2016). Kesenjangan Gender dalam Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, 14(75), 1069-1091. https://doi.org/10.24832/jpnk.v14i75.372