Chamidi, S. (2022). Hubungan Gotong-Royong dan Surat Al-Ashr. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, 14(071), 409-423. https://doi.org/10.24832/jpnk.v14i071.3094