--, S. (2013). Tinjauan Kritis terhadap Peraturan Bersama Lima Menteri tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, 19(3), 421-429. https://doi.org/10.24832/jpnk.v19i3.301