(1)
Dikbud, J. PEDOMAN PENULISAN, TEMPLATE, DAN UCAPAN TERIMA KASIH. JPNK 2018, 3.