(1)
Ahmad, A. A. Pengembangan Multimedia Interaktif Untuk Pembelajaran Tipografi. JPNK 2009, 16, 675-683.