(1)
Manaf, N. A. Peminimalan Beban Dan Peminimalan Paksaan Sebagai Cara Berperilaku Santun Dalam Berbahasa Indonesia. JPNK 2010, 16, 38-50.