(1)
Pertiwi, F. D.; Yarid , H.; Widyastuti , A.; Pangestu, D. A. Penerapan Sistem Blok Dalam Pembelajaran Di Sekolah Menengah Atas. JPNK 2023, 8, 202 - 217.