(1)
Kintamani, I. Kesenjangan Gender Dalam Pemerataan Dan Perluasan Akses Pendidikan. JPNK 2016, 14, 1069-1091.