(1)
Chamidi, S. Hubungan Gotong-Royong Dan Surat Al-Ashr. JPNK 2022, 14, 409-423.