(1)
--, S. Tinjauan Kritis Terhadap Peraturan Bersama Lima Menteri Tentang Penataan Dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil. JPNK 2013, 19, 421-429.