(1)
--, U. Perahu Dalam Pamali Orang Bajo: Tinjauan Semiotika Sosial Halliday. JPNK 2014, 20, 568-578.