(1)
Sutjipto. PERANCANGAN KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SEBAGAI PRANATA BUDAYA KERJA. JPNK 2019, 4, 102 - 126.