[1]
--, S. 2013. Tinjauan Kritis terhadap Peraturan Bersama Lima Menteri tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan. 19, 3 (Sep. 2013), 421-429. DOI:https://doi.org/10.24832/jpnk.v19i3.301.