--, Rumtini. “Dampak Peningkatan Kesejahteraan Guru Terhadap Mutu Peminat”. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan 20, no. 2 (June 16, 2014): 211-222. Accessed January 21, 2022. http://jurnaldikbud.kemdikbud.go.id/index.php/jpnk/article/view/139.