[1]
Hendraswati, “Etos Kerja Pedagang Perempuan Pasar Terapung Lok Baintan di Sungai Martapura”, JPNK, vol. 1, no. 1, pp. 97-115, Jun. 2016.