[1]
R. --, “Dampak Peningkatan Kesejahteraan Guru terhadap Mutu Peminat”, JPNK, vol. 20, no. 2, pp. 211-222, Jun. 2014.