[1]
A. --, “Model Rasch sebagai Kerangka Acuan Penyusunan Alat Ukur”, JPNK, vol. 20, no. 1, pp. 109-123, Mar. 2014.