--, A. (2014) “Model Rasch sebagai Kerangka Acuan Penyusunan Alat Ukur”, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 20(1), pp. 109-123. doi: 10.24832/jpnk.v20i1.130.