Hendraswati. 2016. “Etos Kerja Pedagang Perempuan Pasar Terapung Lok Baintan Di Sungai Martapura”. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan 1 (1), 97-115. https://doi.org/10.24832/jpnk.v1i1.229.