--, Rumtini. 2014. “Dampak Peningkatan Kesejahteraan Guru Terhadap Mutu Peminat”. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan 20 (2), 211-22. https://doi.org/10.24832/jpnk.v20i2.139.