--, R. (2014). Dampak Peningkatan Kesejahteraan Guru terhadap Mutu Peminat. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, 20(2), 211-222. https://doi.org/10.24832/jpnk.v20i2.139