--, A. (2014). Model Rasch sebagai Kerangka Acuan Penyusunan Alat Ukur. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, 20(1), 109-123. https://doi.org/10.24832/jpnk.v20i1.130