(1)
Widyastono, H. KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN KAJIAN YURIDIS DAN KONSEPTUAL. JPNK 2016, 13, 325-339.