(1)
Admin, admin. INDEKS, PEDOMAN PENULISAN . JPNK 2021, 6.