(1)
Hendraswati. Etos Kerja Pedagang Perempuan Pasar Terapung Lok Baintan Di Sungai Martapura. JPNK 2016, 1, 97-115.