(1)
Retnowati, E. Bahasa Dan Budaya Etnik Kao Di Era Globalisasi: Tinjauan Filsafat Manusia. JPNK 2014, 20, 406-422.