(1)
--, R. Dampak Peningkatan Kesejahteraan Guru Terhadap Mutu Peminat. JPNK 2014, 20, 211-222.