(1)
--, A. Model Rasch Sebagai Kerangka Acuan Penyusunan Alat Ukur. JPNK 2014, 20, 109-123.